Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070

Kopparpris

I allmänhet baseras materialkostnaden för kablar och ledningar på ett kopparpris på 150,00 EUR/100 kg. Vid faktureringstidpunkten beräknas skillnaden mellan det uppskattade priset och det varierande dagspriset som ett koppartillägg.

Formel för beräkning av koppartillägg

Koppartillä:gg EUR/km = (kopparindex [kg/km] x [DEL - kopparbaspris)/100

DEL

Förkortningen DEL (tysk elektrolytisk koppar för ledningsändamål) står för kursen på den tyska börsen för 99,5 % ren koppar och noteras som EUR/100 kg i dagstidningarnas affärssektion.

Exempel: DEL-kurs = 194,29 EUR
Priset för 100 kg koppar är 194,29 EUR 

Kopparbaspris

I de priser som anges i vår reguljära katalog ingår en viss kopparprocentsats för nästan alla kablar.

Kopparbaspris = 150,00 EUR/100 kg

Kopparindex

Kopparindex anges i vår reguljära katalog. Kopparindex representerar vikten av kopparen i en kabel.

Exempel:
Kabelfärg/kod 636 3 x 0,75 mm²
Kopparindex 23,8 kg/km

Beräkningsexempel för 636 3 x 0,75 mm²
DEL 194,29 EUR/100 kg (förmodat värde)
Kopparbaspris = 150,00 EUR/100 kg
Kopparindex 23,8 kg/km
Koppartillägg =
23,8 x (194,29- 150)/100 = 10,54 EUR/km

Nettopriset inklusive koppar beräknas på:

Bruttopris
Individuell rabatt
Koppartillägg

Obs!

Koppartillägget anges separat på vår faktura.

* plus moms, plus frakt